Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 18 - 11- 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 53 - 54 - 55 και τις εργασίες 1,2,4, στις σελίδες 39 -40  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το 1ο κείμενο στη σελίδα 54
Ορθογραφία - αντιγραφή τις εργασίες 4 -5 στη σελίδα 55
Την εργασία 3 στη σελίδα 40 στο Τετράδιο εργασιών.
(Ζώα που κινδυνεύουν: αρκούδα, λύκος, τσακάλι, καρέτα - καρέτα, μονάχους μονάχους, αετός, κρι κρι  κλπ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 4,5,6 στη σελίδα  19 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες από το φυλλάδιο.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Ζωγραφίσαμε κάποια από τα δικαιώματα του παιδιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: