Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 19 - 11 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 56 -57 -58
ΕΧΟΥΜΕ: Α νάγνωση το ποίημα στη σελίδα 56
Ορθογραφία - αντιγραφή τις εργασίες 6-7 στη σελίδα 58
Γραμματική στη σελίδα 57
Κάνω μια από τις εργασίες 5 (Γράφω μια ιστορία .......) ή 1 (ζωγραφίζω μια εικόνα .....)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε εργασσίες στον πίνακα.
Μάθαμε να κάνουμε κάθετα τον πολλαπλασιασμό και τη δοκιμή του πολλαπλασιασμού.
ΕΧΟΥΜΕ:Κάνω κάθετα τους πολλαπλασιασμούς και τη δοκιμή τους:
36Χ8 =                                142 Χ 9 =                            133 Χ 6 =
234 Χ 8 =                            123 Χ 7 =                            396 Χ 3 =
248 Χ 4 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 34 - 35
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 34 - 35 (με λίγα δικά μας λόγια)
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Διαβάζαμε τα αινίγματα, τις παροιμίες και τις φράσεις σχετικά με το αμπέλι και εξηγήσαμε τη σημασία τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια: