Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
( Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ)
ΟΝΟΜΑ………………………......... ΗΜΕΡ…………………….
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Συμπληρώνω τις προτάσεις:
Το ψηλότερο σημείο του βουνού λέγεται ………………. και το χαμηλότερο ……………………..
Μια μεγάλη  επίπεδη  έκταση  της γης χωρίς βουνά λέγεται ……………………….

Οι μικροί ποταμοί που χύνονται σε έναν άλλο μεγαλύτερο λέγονται ……………………..
Ένα μεγάλο κομμάτι ξηράς που μπαίνει μέσα στη θάλασσα και βρέχεται από τα τρία μέρη λέγεται …………………………. Η μύτη της ξηράς που μπαίνει στη θάλασσα λέγεται …………………………….

2. Γράφω το χρώμα με το οποίο θα ζωγραφίζαμε σε ένα γεωφυσικό χάρτη:
Την πεδιάδα με ……………….. χρώμα.
Τη θάλασσα με …………………….χρώμα.
Το βουνό με ………………………χρώμα

3. Ζωγράφισε στην πρώτη εικόνα ένα ισθμό και στη δεύτερη έναν πορθμό:
4. Συμπληρώνω τα γεωγραφικά στοιχεία του νομού μας και της Ελλάδας.
Ο νομός μας είναι η ............................................ Έχει δυο μεγάλα βουνά το .................  και τα .............................  και δυο μεγάλα ποτάμια: τον ..........................
και το  ............................... και δυο παραπόταμους τον ...................................... που διασχίζει τη Βέροια και την ......................................... 
Πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι η .................................... Το ψηλότερο βουνό της είναι ο ................................. και το μεγαλύτερο ποτάμι της ο ..............................

5. Σημειώνω (Σ) για το σωστό και (Λ) για το λάθος.
(.....)  Η Ελλάδα έχει πολλά νησιά.
(.....) Τα σπήλαια είναι δημιουργήματα του ανθρώπου.
(.....) Οι κάτοικοι των πεδινών περιοχών ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία.
(......) Τα έργα των ανθρώπων δημιουργούν και προβλήματα στη φύση.
(......) Για να ταξιδεύουμε πιο γρήγορα από ένα νησί στο άλλο φτιάχνουμε δρόμους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: