Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 1 - 12 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 5 στη σελίδα 66 και τις εργασίες 1,2,3,4, και αρχίσαμε την εργασία 5 στις σελίδες 46-47-48 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 68
Γραμματική στη σελίδα 47 στο Τετράδιο εργασιών.
Ορθογραφία τα ουδέτερα ουσιαστικά βράδυ, δάκρυ, δίχτυ, στάχυ, οξύ, δόρυ και τα ρήματα σε -ίζω και τις εξαιρέσεις τους από το φυλλάδιο.
Τελειώνουμε την εργασία 5  στη σελίδα 48  στο Τετράδιο εργασιών.
Το φυλλάδιο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε το επαναληπτικό της ενότητας.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 53,54,55
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" και να συμπληρώσουμε τον πίνακα στην εργασία 4 στη σελίδα 55 (για 10 λεπτά περίπου)
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ: Διαβάσαμε την περίληψη για το βιβλίο που διαβάσαμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: