Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 2 - 12 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 68 - 69 - 70 - 71 και τις εργασίες 2,3 στη σελίδα 49  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 68
Ορθογραφία  - αντιγραφή  τις λέξεις της άσκησης 3 στη σελίδα 49  στο Τετράδιο εργασιών. και τις λέξεις της άσκησης 7 στη σελίδα 71
Τις εργασίες 1, 4 στις σελίδες 49 - 50  στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 58 - 59 και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 24 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε να διαβάζουμε κλάσματα, πώς ονομάζονται οι όροι του κλάσματος και τι δείχνει ο καθένας (αριθμητής, παρονομαστής σελίδα 59 )
Διαβάζουμε την προπαίδεια
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 54 - 55 - 56
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια" και "Με μία φράση στη σελίδα 56

Δεν υπάρχουν σχόλια: