Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 - 12 -2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 4,5,6,7,8,9 στις σελίδες 16 - 17 και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 62 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία  - αντιγραφή τις εργασίες 8 - 9  στη σελίδα 17
Τη γραμματική στη σελίδα 16 - 17
Την εργασία 3 στη σελίδα 63 στο Τετράδιο εργασιών.
Κλίνω τη φράση στον ενεστώτα, αόριστο και παρατατικό
Γράφω τα μαθήματα.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 64 - 65 - 66  και τις εργασίες 2,3 τη σελίδα 26 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα  64
ΜΕΛΕΤΗ : Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 67 - 68 . Κάναμε την εργασία 4 στη σελίδα 63. Είδαμε μέσα από εικόνες πώς γινόταν και πώς γίνεται  η καλλιέργεια του σιταριού  και η παραγωγή του ψωμιού.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 68.

Δεν υπάρχουν σχόλια: