Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΤΠΗ 3 - 12 - 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 62 - 63  και την εργασία   4  στη σελίδα 27 και τις εργασίες 1, 3, 4 στις σελίδες 28 - 29   στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2 στη σελίδα 28  στο Τετράδιο εργασιών και το φυλλάδιο με τις επαναληπτικές εργασίες.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες .48 και 56,   την εργασία  1 στη σελίδα  16 και τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 20  στο Τετράδιο εργασιών.
Την Δευτέρα θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας.Θα διαβάσουμε τις εργασίες στις σελίδες 48, 56  του βιβλίου και τις εργασίες  στη σελίδα 20 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 52 - 53 και την εργασία 2 στη σελίδα 21 στο Τετράδιο εργασιών .
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 52  και τις εργασίες 1,3 στη σελίδα  21  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ:  Συνεχίσαμε την εργασία για το αμπέλι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: