Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 - 12 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ:  Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3,4,5,6,7,8  στις σελίδες 72, 73, 74, 75 και την εργασία 1 στη σελίδα 53 στο Τετράδιο εργασιών στη σελίδα 53
ΕΧΟΥΜΕ:Ορθογραφία - Αντιγραφή  τις εργασίες 7, 8 στη σελίδα 75
Τις εργασίες 2,3 στις σελίδες 53 - 54 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 54 - 55 - 56.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 54
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 58 - 59  και 61
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 61 (Για την Πέμπτη) Τη Δευτέρα θα γράψουμε το επαναληπτικό της προηγούμενης  ενότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: