Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 - 1 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 5 στη σελίδα 26 και την εργασία 1 και συζητήσαμε την εργασία 2 στη σελίδα 68 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Διαβάζουμε το επόμενο μάθημα στις σελίδες 27 - 28 δυο φορές για να ξέρουμε το περιεχόμενο του μαθήματος.
Ορθογραφία τις λέξεις της εργασίας 5 στη σελίδα 26
Γράφω ένα κείμενο με τις λέξεις της εργασίας 5 στη σελίδα 26
Την εργασία 2 στη σελίδα 26 στο Τετράδιο εργασιών
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 76 - 77 και τις εργασίες στη σελίδα 30 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 76
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 77 -78. Είδαμε εικόνες και διαβάσαμε πληροφορίες για τα ζώα της θάλασσας.
ΕΧΟΥΜΕ:Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 78
Απαντώ τις ερωτήσεις της εργασίας 3 στη σελίδα 78 για το ζώο της ομάδας μου. (με λίγα λόγια)

Δεν υπάρχουν σχόλια: