Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 8 - 1 - 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,3,5,7 στις σελίδες 16 - 17 στο Τετράδιο εργασιών και κάναμε πολλαπλασιασμούς και τις δοκιμές τους στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις κάθετα και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
31 Χ 26 =                               14 Χ 25 =                          18 Χ 29 =
46 Χ  14 =                              21 Χ 14 =                          42 Χ 28 =
17 Χ 46 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 67 - 68 - 69  και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 27 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 67 - 68 και την εργασία 3 στη σελίδα 27 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΛΕΤΗ Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 69 - 70 - 71
 ΕΧΟΥΜΕ: "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 71
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για το αμπέλι.
Συζητήσαμε για τον τίτλο της μαθητικής μας εφημερίδας.
ΕΧΟΥΜΕ: Συνεχίζουμε το λεξιλόγιο του  αμπελιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: