Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 - 1 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 12 - 13 - 14  στο Ανθολόγιο.
Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο. Κάναμε εργασίες στον πίνακα για τα παραθετικά των επιθέτων.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση από την αρχή έως να γελούν τόσο πολύ, στη σελίδα 12 στο Ανθολόγιο.
Υπογραμμίζω τα ουσιαστικά και κυκλώνω τα ρήματα στο κείμενο που έχουμε για ανάγνωση.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 70 - 71 - 72  και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 28 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 70 - 71 και τις  εργασίες 3 - 4  στη σελίδα 28 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε στη σελίδα 57 και 84 (ανασκόπηση) του βιβλίου και στη σελίδα 41 στο Τετράδιο εργασιών ό,τι έχει σχέση με τα φυτά.
Κάναμε την εργασία 3α στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Επανάληψη για τα φυτά. Την εργασία 3β στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών.
Θα πρέπει να ξέρουμε:
1. Τα προϊόντα που παίρνουμε από το αμπέλι και την ελιά. Πού υπάρχουν αμπέλια και ελιές στην Ελλάδα και πώς γίνεται το μάζεμα της ελιάς.
2. Τα μέρη του φυτού και τι "δουλειά" κάνει το κάθε μέρος;
3. Πώς χωρίζονται τα φυτά ανάλογα με το βλαστό, τα χρόνια που ζουν, αν ρίχνουν τα φύλλα τους ή όχι και ένα τουλάχιστο φυτό για κάθε κατηγορία.
4. Τι χρειάζεται ένα φυτό για να μεγαλώσει;

Δεν υπάρχουν σχόλια: