Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ«Οι άρχοντες υπάρχουν όχι για να καυχώνται για τη σπουδαία θέση την οποία κατέχουν, αλλά για να τιμούν οι ίδιοι τη θέση αυτή»
Μέγας Βασίλειος

Όσοι επιδιώκουν την αρετή, δεν αναλαμβάνουν με ευχαρίστηση δημόσια αξιώματα. Αντίθετα, όσοι αποβλέπουν σε χρήματα και δόξα, θεωρούν μέγιστο αγαθό την κατάκτηση κάποιας εξουσίας, για να μπορούν να αποκτούν όσα επιθυμούν»
Μέγας Βασίλειος

 «Οι άρχοντες δεν πρέπει να επιζητούν τη δική τους τιμή αλλά το κοινό συμφέρον»
(Ιωάννης Ο Χρυσόστομος

 «Οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να έχουν υψηλή νοημοσύνη, να μιλούν με παρρησία, να περιφρονούν τα βιοτικά, να μισούν την πονηρία, να είναι ήπιοι και φιλάνθρωποι»
Ιωάννης Ο Χρυσόστομος
Έχουν χρέος «να παραβλέπουν τα δικά τους συμφέροντα και να φροντίζουν για τα προβλήματα του λαού τους»
Ιωάννης Ο Χρυσόστομος


Τον λαό μπορούμε να τον συγχωρήσουμε ευκολότερα για τα λάθη του, διότι πολλές φορές έχει το ελαφρυντικό της ακρισίας.
Πώς όμως να συγχωρήσουμε τον άρχοντα, που πρέπει να θεραπεύει και την άγνοια των άλλων;
 Γρηγόριος ο Θεολόγος

Όταν οι άρχοντες είναι ηθικά άρρωστοι, όταν το κεφάλι δεν είναι υγιές,
πώς είναι δυνατόν να παραμένει εύρωστο το υπόλοιπο σώμα;
Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: