Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 2 -2 -2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 3,5 στις σελίδες 9,10 στο Τετράδιο εργασιών και εξηγήσαμε τις εργασίες 4, 6 στις σελίδες 9, 11 στο Τετράδιο εργασιών. Μιλήσαμε για όλους τους χρόνους και κάναμε χρονικές αντικαταστάσεις σε φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 4, 6 στις σελίδες 9, 11 στο Τετράδιο εργασιών.
Ορθογραφία. Να ξέρουμε τους χρόνους και να μπορούμε να κάνουμε χρονικές αντικαταστάσεις.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5  στις σελίδες 24, 25  στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Γράψαμε το τεστ της ενότητας και κάναμε το μάθημα στη σελίδα 86
ΕΧΟΥΜΕ: Από το "Αξίζει να διαβάσουμε" τις δυο πρώτες σειρές και την εργασία 1 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ: Συμπληρώσαμε το ερωτηματολόγιο για το βιβλίο που διαβάσαμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: