Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 11 - 2 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3, 6,7 στις σελίδες 49 - 50 - 51-52
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 49 - 50
Ορθογραφία: Τις εργασίες 6,7 στη σελίδα 52
Την εργασία 3δ στη σελίδα 50
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3, 5, 6, 7 στις σελίδες 28 -29  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 1 στο φυλλάδιο.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 74 - 75
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια στη σελίδα 75
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για την Κυκλοφοριακή αγωγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: