Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 12 - 2 -2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1, 2, 3 μισή στις σελίδες 92 - 93. Κάναμε πράξεις δεκαδικών αριθμών στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ:Τις εργασίες 3, 4 στη σελίδα 93 και την εργασία 2 στη σελίδα 30 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω τις πράξεις κάθετα και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
38Χ 23 =                     3,4 + 3,8 =
ΜΕΛΕΤΗ:Γράψαμε το τεστ της ενότητας. Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 92 και την εργασία 1 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 92
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 87, 88. Κάναμε τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 87 και την εργασία 2 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συζητήσαμε για το αμπέλι. Συνεχίσαμε την εργασία στην Κυκλοφοριακή αγωγή και γιορτάσαμε τα γενέθλια μιας μαθήτριας.
ΕΧΟΥΜΕ: Βρίσκουμε αν μπορούμε και άλλες παροιμίες, φράσεις  και αινίγματα για το αμπέλι. Βρίσκουμε αν μπορούμε μέρη στην Ελλάδα που πήραν το όνομά τους από το αμπέλι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: