Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 - 2 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 56 -57- 58-59 και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 56
Ορθογραφία τις εργασίες 7 - 8 στη σελίδα 59
Την εργασία 5 στη σελίδα 24 στο Τετράδιο εργασιών (όσοι μπορούν)
Κάνω χρονική αντικατάσταση τα ρήματα, δένω, αγοράζω
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 94 -95 και την εργασία 1 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 94
Την εργασία 2 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 98 - 99 και την εργασία 4 στις σελίδες 37 - 38 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε " στη σελίδα 99

Δεν υπάρχουν σχόλια: