Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 25 - 2 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 4,5,6,7,8,9 στις σελίδες    60 - 61 - 62- 63 
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τις σελίδες 60-61
Ορθογραφία τις εργασίες 8-9 στη σελίδα 63
Τις εργασίες 1,2,3 στη σελίδα 61
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επαναληπτικές εργασίες . Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 98-99
ΕΧΟΥΜΕ: Γράφω τους αριθμούς από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο.

0,34  -   0,321 – 0,254 -  0,315 – 0,4  -  0,8  - 0, 38 – 0, 322 -  0, 76

Κάνω τις πράξεις

2,3 : 100 =               2,13 Χ 1.000 =               23 : 100 =

4,65 : 10 =               4,56 Χ 100 =                 1,2 : 100 =

67,3 Χ 100 =            2 Χ 100 =                     12 : 1.000 =

3: 100 =                   23 : 1.000 =                    3,123 Χ 100=
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες  78-79-80-81
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια στη σελίδα 81
Πώς μεταλαμβάνω στη σελίδα 80
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για την κυκλοφοριακή αγωγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: