Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 26 - 2 - 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 34 - 35 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε εργασίες στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1, 4 στο φυλλάδιο.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 38 - 39  στο Τετράδιο εργασιών
Αύριο θα γράψουμε το τεστ στην ενότητα "Οι περιπέτειες του Οδυσσέα"
ΜΕΛΕΤΗ:΅Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες100 - 101
ΕΧΟΥΜΕ : " Το "Αξίζει να διαβάσουμε¨στη σελίδα 101   και την εργασία 5 στη σελίδα 39 στο Τετράδιο εργασιών
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για το αμπέλι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: