Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 5 - 2- 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3 στη σελίδα 26 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο. Οι μαθητές θα κάνουν τις εργασίες που μπορούν χωρίς βοήθεια. Όσες εργασίες δεν μπορέσουν θα τις εξηγήσουμε ξανά στην τάξη.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 87.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 87
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 82, 83, 84 και την εργασία 1 στη σελίδα 32 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 82, 83 (με λίγα λόγια)
Θα ξέρουμε τα μέρη στα οποία πήγε ο Οδυσσέας και τι έγινε εκεί με πολύ λίγα λόγια.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Την μια ώρα συνεχίσαμε την ανάγνωση του βιβλίου "Τα δεκατρία φτερνίσματα"
Την άλλη ώρα συνεχίσαμε την εργασία για το αμπέλι. Οι μαθητές δημιούργησαν κρυπτόλεξα και ακροστιχίδες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: