Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:ΔΕΥΤΕΡΑ 16 - 3 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ:  Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3,4,5,6,7 στις σελίδες 8-9-10
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 8
Ορθογραφία την εργασία 7 στη σελίδα 10
Υπογραμμίζω τα επίθετα στην 1η παράγραφο του μαθήματος, τα ουσιαστικά στη 2η παράγραφο και τα ρήματα στην 3η παράγραφο.
Γράφω ένα μικρό κείμενο χρησιμοποιώντας 10 τουλάχιστον λέξεις από το λεξιλόγιο του 2ου τεύχους.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 112 -113
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία  3  (κάνουμε και τις δοκιμές)στη σελίδα  10 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 107.
ΕΧΟΥΜΕ: Τα κείμενα στη σελίδα 107
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ: Διαβάσαμε και συζητήσαμε το βιβλίο "Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε"

Δεν υπάρχουν σχόλια: