Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

https://www.youtube.com/watch?v=U8OgK3nYYBY&feature=youtu.be


Δεν υπάρχουν σχόλια: