Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 23 - 3 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στη σελίδα 94 στο Ανθολόγιο.
Διαβάσαμε για την επανάσταση του 1821 στη Μακεδονία και για τον Τάσο Καρατάσο.
Συζητήσαμε για την επανάσταση του 1821.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 11 - 12
Στη σελίδα 11 υπογραμμίζω τα ουσιαστικά και στη σελίδα 12 υπογραμμίζω τα ρήματα.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε διαιρέσεις στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις διαιρέσεις: (μόνοι μας χωρίς βοήθεια)
3.468 : 4 =                      876 : 6 =                     453 : 2 =
1.596 : 4 =                     2.383 : 9 =                  456 : 7 =
4.693 : 6 =                     3.935 : 7 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 111 - 112
ΕΧΟΥΜΕ: Τα κείμενα στις σελίδες 111 - 112  και ξαναδιαβάζουμε το κείμενο στη σελίδα 110

Δεν υπάρχουν σχόλια: