Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

ΤΕΣΤ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ)ΤΕΣΤ ΣΤΗ   ΜΕΛΕΤΗΣ                        ΟΝΟΜΑ: .....................................        
1.Συμπληρώνω τις προτάσεις σύμφωνα με αυτά που γράψαμε στο βιβλίο:
Οι αρχαίοι Έλληνες ................................................................................................

..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Από μας διαφέρουν .....................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Θα μπορούσαμε να πούμε ως συμπέρασμα ................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
επειδή..........................................................................................................................
2. Γράψε μερικούς από τους τρόπους ,( μηχανήματα, κατασκευές) που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για να κάνουν ένα θεατρικό έργο πιο ζωντανό, πιο φυσικό;
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................


Δεν υπάρχουν σχόλια: