Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 28 - 4 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 4,5 στη σελίδα 25 του βιβλίου, τις εργασίες στις σελίδες 44,45,46 στο Τετράδιο εργασιών και το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 58 - 59 στο Ανθολόγιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Να συμπληρώσουμε την 1η βαλίτσα  (μέσα μεταφοράς) και την 4η βαλίτσα (πώς ήταν το ταξίδι) στη σελίδα 26 του βιβλίου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 124 -125 του βιβλίου και την  εργασία 4 στη σελίδα 23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις:
264 Χ 3 =                          94 Χ 35 =                      3.654 : 8 =
956  : 4 =                           2.054 : 6 =
Αύριο και την Πέμπτη να μην έχουν τα βιβλία των μαθηματικών μαζί τους, γιατί θα λύσουμε προβλήματα σε φυλλάδιο.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 118 -119
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με μία φράση στη σελίδα 119

Δεν υπάρχουν σχόλια: