Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 30 -9 -2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5,στις σελίδες 16- 17 - 18 στο Τετράδιο εργασιών και την εργασία 7β στη σελίδα 29.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία στη σελίδα 29.
Κάνω χρονική αντικατάσταση των ρημάτων:
χορεύω, κοιτάζω, ψαρεύω
Αύριο θα γράψουμε σκέφτομαι και γράφω. Να έχουν τα παιδιά μαζί τους το τετράδιο του γραπτού λόγου.
ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάσαμε πληροφορίες για το νομό μας από το φυλλάδιο.Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 22
ΕΧΟΥΜΕ: Τις πληροφορίες που υπογραμμίσαμε στο φυλλάδιο. (πόλεις, βουνά, ποτάμια, ασχολίες, κλίμα, νομούς που συνορεύει)

Δεν υπάρχουν σχόλια: