Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το σκέφτομαι και γράφω.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 3 - 4 στη σελίδα 20 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 20-21 και στις σελίδες 18 -19 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Γράφω ένα πρόβλημα πρόσθεσης με τους αριθμούς 3.018 - 3.975 και το λύνω.
Γράφω ένα πρόβλημα διαίρεσης  με τους αριθμούς 855  - 9  και το λύνω.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 13 -14
 ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια στη σελίδα 14
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Αρχίσαμε να ζωγραφίζουμε και να συμπληρώνουμε το χάρτη της Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: