Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 16 - 9 - 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 7 -8 -9  στο Τετράδιο εργασιών και τις εργασίες στις σελίδες 10-11
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνουμε τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
2.000 - 1.386 =       4,509 + 1.387 =                        38 Χ 18 =
763 : 8 =                    435 : 7 =
ΜΕΛΕΤΗ:Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 10-11-12.
ΕΧΟΥΜΕ: Το Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 12
Θα πρέπει να μπορούμε να δείχνουμε τα γεωγραφικά διαμερίσματα στο χάρτη.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 8-9-10
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με  μία φράση στη σελίδα 10 και την εργασία Ανακαλύπτω και περιγράφω στη σελίδα 9 (όποιος θέλει)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ: ΓΛΩΣΣΑ - ΜΟΥΣΙΚΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: