Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 5 - 10 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό  της ενότητας. Διαβάσαμε το μάθημα "Ο ΜΑΥΡΟΣ ΗΛΙΟΣ" από το Ανθολόγιο.Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 32 του βιβλίου και την εργασία 4 στη σελίδα 34
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 32
Ορθογραφία τους πίνακες της εργασίας 4 στη σελίδα 34
Την εργασία 1 στη σελίδα 21  στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 20 -21στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1 και 5 στις εργασίες επανάληψης στο φυλλάδιο.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 21 -22-23 και τις εργασίες 2,3 στη σελίδα 11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 21 -22 και την εργασία 1 στη σελίδα 11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Μιλήσαμε για τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε 1 νομό με την πρωτεύουσά του, ένα βουνό και ένα ποτάμι για τα διαμερίσματα της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την κατασκευή του χάρτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: