Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:ΠΕΜΠΤΗ 8 - 10 -2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1, 2, 3 μισή στις σελίδες 33-34 και τις εργασίες 2,3 στις σελίδες 21 - 22 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία την ίδια.
Γραμματική στη σελίδα 33- 34
Την εργασία 3β
Κάνω χρονική αντικατάσταση το ρήμα ποτίζουμε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις 4 πρώτες πράξεις από τον Λαμπίτσα (2 προσθέσεις - 2 αφαιρέσεις ) στη σελίδα 23  στο Τετράδιο εργασιών.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 16 -17 -18
ΕΧΟΥΜΕ: Το κείμενο"Η εντολή της αγάπης" στη σελίδα 16 με λίγα δικά μας λόγια.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Κάναμε τους κανόνες της τάξης.
Συνεχίσαμε την κατασκευή του χάρτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: