Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 - 10 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες1,2,3,4,5,6 μισή, 7  στις σελίδες 35,36,37, 38
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 35
Ορθογραφία την εργασία 7 στη σελίδα 38 και τον πίνακα στη σελίδα 37 (από έξω)
Κλίνω το ρήμα αγαπάω στον ενεστώτα και στον παρατατικό, όπως στον πίνακα  στη σελίδα 37.
Την εργασία 6β στη σελίδα 38
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 24 -25
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 3 στη σελίδα 22 και τις υπόλοιπες πράξεις στο Λαμπίτσα  στη σελίδα 23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 20 -21-22
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με μία φράση.
Να ξέρουμε τα ονόματα των προφητών του μαθήματος.
Την εργασία Παρατηρώ και ανακαλύπτω στη σελίδα 22

Δεν υπάρχουν σχόλια: