Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 -11 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5 στις σελίδες 45 - 46 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,2 στο φυλλάδιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τελειώσαμε την επανάληψη της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Τη Δευτέρα θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας. Θα πρέπει να διαβάσουμε τις επαναληπτικές εργασίες που κάναμε στην τάξη.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 33-34
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 33.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 12 -13 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την Τετάρτη θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας. Θα πρέπει να ξέρουμε :
Α)Τους νομούς, τις πρωτεύουσες και τα γεωφυσικά στοιχεία του γεωγραφικού μας διαμερίσματος.
Β) Τις πληροφορίες για το νομό μας.
Γ) Τα στοιχεία για την Ελλάδα (πρωτεύουσα, το μεγαλύτερο βουνό, ποτάμι, νησί, τη μεγαλύτερη  λίμνη και πεδιάδα.
Δ)Τα γεωγραφικά διαμερίσματα  της Ελλάδας.
Ε) Πότε ένα έργο είναι σημαντικό; Τι χρειάζεται για να γίνει ένα έργο;

Δεν υπάρχουν σχόλια: