Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 12 - 11 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 2 στις σελίδες 69 - 70 και τις εργασίες στις σελίδες 42-43-44 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση την εργασία 3 στη σελίδα 44 στο Τετράδιο εργασιών.
Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 71
Την άσκηση στη σελίδα 71
Τις εργασίες 3-4 στις σελίδες 45 -46 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επαναληπτικές εργασίες
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,2, 6 στο φυλλάδιο.
ΜΕΛΕΤΗ: Πήγαμε στον Τριπόταμο. Παρατηρήσαμε τη φύση, είδαμε και φωτογραφίσαμε τα φυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: