Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 11 - 11 -2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την εργασία 5 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στα φαινόμενα της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 6β, 5και 10 από το φυλλάδιο.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες στις  σελίδες 9και 34 του βιβλίου  και τις εργασίες 9,11 στις σελίδες 9,10  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 10 στη σελίδα 10
Την επόμενη εβδομάδα θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας.
Θα πρέπει να ξέρουμε :
Α)Τους νομούς, τις πρωτεύουσες και τα γεωφυσικά στοιχεία του γεωγραφικού μας διαμερίσματος.
Β) Τις πληροφορίες για το νομό μας.
Γ) Τα στοιχεία για την Ελλάδα (πρωτεύουσα, το μεγαλύτερο βουνό, ποτάμι, νησί, τη μεγαλύτερη  λίμνη και πεδιάδα.
Δ)Τα γεωγραφικά διαμερίσματα  της Ελλάδας.
Ε) Πότε ένα έργο είναι σημαντικό; Τι χρειάζεται για να γίνει ένα έργο;
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες31 -32
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με μία φράση στη σελίδα 32
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Είδαμε πληροφορίες και φωτογραφίες για τον Τριπόταμο.
(Συζητήσαμε για το τεστ της ιστορίας που θα γράψουμε)
Αύριο τα παιδιά θα σχολάσουν στο εξάωρο (1:15) Δεν θα κάνουν αγγλικά, γιατί απεργεί η κυρία των αγγλικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: