Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
(1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ)
ΟΝΟΜΑ:.................................................. ΗΜΕΡ.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Συμπληρώνω τα γεωμορφολογικά στοιχεία του γεωγραφικού μας  διαμερίσματος.
α) Το διαμέρισμά μας είναι: ____________________________________
β) Τα βουνά του είναι (3): _______________________, ____________________, ______________________
γ) τα ποτάμια του είναι (3):______________________, _____________________, ________________________
δ) οι λίμνες του είναι (3) _______________________, ______________________, __________________
2. Γράφω έξι (6) νομούς και τις πρωτεύουσές τους από το γεωγραφικό μας διαμέρισμα.
ΝΟΜΟΙ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

3. Γράφω τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας.
1.
4.
7.
2.
5.
8.
3.
6.
9.
4. Συμπληρώνω:
*        Η χώρα μας :                             _____________________
*        Η πρωτεύουσα της :                  _____________________
*        Ο νομός μας:                             _____________________
*        Η πρωτεύουσα του νομού:        _____________________
*        Δύο βουνά του νομού:               _______________  __________________
*        Δύο ποτάμια του νομού:            _______________  __________________
*        Δύο πόλεις του νομού:              _______________ ___________________
5. Βάζω (Σ) για το σωστό και (Λ) για το λάθος:
( .......) Τα γεωγραφικά διαμερίσματα είναι μικρότερα τμήματα στα οποία χωρίζουμε την Πατρίδα μας.
( .......) Όλα τα διαμερίσματα έχουν από πέντε νομούς.
(........) Η Μακεδονία είναι διαμέρισμα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ η Πελοπόννησος είναι διαμέρισμα της νησιωτικής Ελλάδας.
(......) Η Κρήτη είναι πιο Βόρεια από την Μακεδονία.
(........) Η κατασκευή ενός μεγάλου έργου σε έναν τόπο έχει μόνο θετικά αποτελέσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: