Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ: TΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ1.     Πώς γινόταν ο δεύτερος αποικισμός  και σε  ποια μέρη δημιουργήθηκαν αποικίες;
2.     Ποια πολιτεύματα υπήρχαν στη αρχαϊκή εποχή στην Ελλάδα και ποιος (–οι) είχαν την εξουσία σε κάθε πολίτευμα;

3.     Τι ήταν οι Αμφικτιονίες;
4.     Τι ξέρετε για τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες;
5.     Γιατί  αναπτύχθηκε η αγγειοπλαστική αυτή την εποχή και πώς χωρίζουμε τα αγγεία αυτής της εποχής ανάλογα με το χρώμα των παραστάσεων;
6.     Πώς ήταν τα αγάλματα της αρχαϊκής εποχής;
7.     Σε ποιους ρυθμούς χτίζονταν οι ναοί  αυτή την εποχή και ποια η διαφορά μεταξύ τους;
8.     Ποια είδη ποίησης αναπτύχθηκαν αυτή την εποχή; (θέματα, ποιητές,)
9.     Με ποια θέματα ασχολήθηκαν οι φιλόσοφοι;
10.                        Πώς ήταν χωρισμένοι οι άνθρωποι πους ζούσαν στη Σπάρτη;
11.                        Πώς ήταν οι ζωή των παιδιών στην Σπάρτη(αγόρια και κορίτσια);
12.                         Ποιοι ήταν οι νομοθέτες (Σε Αθήνα και Σπάρτη) και τι ξέρετε για τους νόμους τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια: