Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
(1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ)
ΟΝΟΜΑ:.................................................. ΗΜΕΡ. .......................................
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Συμπληρώνω τα γεωμορφολογικά στοιχεία του γεωγραφικού μας  διαμερίσματος.
α) Το διαμέρισμά μας είναι: ____________________________________

β) Τα βουνά του είναι (3): _______________________, ____________________, ______________________
γ) τα ποτάμια του είναι (3):______________________, _____________________, ________________________
δ) οι λίμνες του είναι (3) _______________________, ______________________, __________________

2. Γράφω εφτά (7) νομούς από το γεωγραφικό μας διαμέρισμα.


3. Συμπληρώνω:
*        Η χώρα μας :                             _____________________
*        Η πρωτεύουσα της :                  _____________________
*        Ο νομός μας:                             _____________________
*        Το γεωγραφικό μας διαμέρισμα: _____________________________
*        Η πρωτεύουσα του νομού:        _____________________
*        Δύο βουνά του νομού:               _______________  __________________
*        Δύο ποτάμια του νομού:            _______________  __________________
*        Δύο πόλεις του νομού:              _______________ ___________________

4 . Γράφω τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας.

5. Βάζω (Σ) για το σωστό και (Λ) για το λάθος:
( .......) Τα γεωγραφικά διαμερίσματα είναι μικρότερα τμήματα στα οποία χωρίζουμε την Πατρίδα μας.
( .......) Όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν  από  έξι νομούς.
(........) Η Μακεδονία είναι διαμέρισμα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ η Κρήτη είναι διαμέρισμα της νησιωτικής Ελλάδας.
(......) Η Πελοπόννησος  είναι πιο Βόρεια από την Μακεδονία.
(…..) Πρωτεύουσα ενός νομού είναι πάντα η μεγαλύτερη πόλη του νομού.
(........) Η κατασκευή ενός μεγάλου έργου σε έναν τόπο έχει μόνο θετικά αποτελέσματα.
(……) Για την κατασκευή ενός σημαντικού έργου εργάζονται άνθρωποι πολλών ειδικοτήτων , χρειάζονται χρήματα, υλικά και κατάλληλα μηχανήματα.

6. Γράφω τους νομούς δίπλα από τις πρωτεύουσές τους:
Πρωτεύουσα
Νομός
Πρωτεύουσα
Νομός
Έδεσσα

Πολύγυρος

Κοζάνη

Κατερίνη


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: