Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 2 -11- 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 59 -60 και την εργασία 3 στη σελίδα 36 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τα κείμενα της εργασίας 2 στις σελίδες 35 -36 στο Τετράδιο εργασιών.
Ορθογραφία την εργασία 4 στη σελίδα 59
Κλίνω μέσα σε προτάσεις το ουσιαστικό ο άνθρωπος
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα  στη σελίδα 34 και τις εργασίες στις σελίδες 32 -33 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2α
Κάνω τις πράξεις και τη δοκιμή τους:
5.638 : 7 =                     4.936 : 8 =                 3.546 :  9 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 38 -39 και τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 17 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 38 -39
Την εργασία 2 προαιρετικά στη σελίδα 17 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Μιλήσαμε για την αποταμίευση.
Βρίσκω παροιμίες με θέμα την αποταμίευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: