Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 24 - 11 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ:  Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 79-80-81-82
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 79
Ορθογραφία τις λέξεις που συμπληρώσαμε στη σελίδα 82 στην εργασία 5.
Τη γραμματική στις σελίδες 80 - 81 - 82
Την εργασία 3  στη σελίδα 50 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 50 - 51 - 52 και τις εργασίες στη σελίδα 23 στο  Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 50 -51
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για τον Τριπόταμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: