Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 9 - 11 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 64-65-66-67.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 64
Ορθογραφία τις λέξεις της άσκησης 6 (πίνακες)
Την εργασία 3 στη σελίδα 65
Τις εργασίες 1 - 3 στο φυλλάδιο.
Τη γραμματική στις σελίδες 65-66-67
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 38-39 του  βιβλίου
Τις εργασίες 2,3,4 στις σελίδες 36 -37 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,2 στο φυλλάδιο
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 42 -43-44
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 42-43
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: ----

Δεν υπάρχουν σχόλια: