Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τα κύρια σημεία του μαθήματος εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: