Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)ΟΝΟΜΑ:....................................................................... ΗΜΕΡ. ...........................

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να βάλετε Α για κάθε απλή πρόταση,  Σ για κάθε σύνθετη και Ε για κάθε ελλειπτική :

Χρόνια πολλά!                                                                                   (…….)

Το μπλε, το άσπρο και το κόκκινο είναι χρώματα.                           (…….)


Τα παιδιά αντιγράφουν την άσκηση.                                                 (…….)

Πρόσεξε!                                                                                            (…….)

Οι οικολογικές οργανώσεις ζητούν υπαλλήλους και εθελοντές.       (…….)

Οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι.                                                               (…….)  2. Να σχηματίσετε σύνθετα ουσιαστικά από την οικογένεια της λέξης δρόμος:   

σταυρός + δρόμος            =  …………………………………………………

αυτοκίνητο + δρόμος        = ………………………………………....………

πεζός  + δρόμος                = ….....……………………………………………

αέρας  + δρόμος               = .…..…………………………………………….

μονός  + δρόμος               = ...………………………………………………3. Να κλίνετε το ουδέτερο  ουσιαστικό  το βήμα και στους δύο αριθμούς:

                   ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟ                
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣΑΡΙΘΜΟΣ
Ονομ.


Γεν.


Αιτ.


Κλητ.

4. Να συμπληρώσετε τα γράμματα και τους τόνους που λείπουν από τα ρήματα :

Μιλ……στε πιο δυνατά                          Δεθ……τε με τη ζώνη ασφαλείας.

Διασχ……στε το δρόμο προσεχτικά        Ρωτ……στε το δάσκαλο για το μάθημα.

Βρ……τε πληροφορίες για τα ξωτικά.     Βαδ……στε πιο αργά.                        5. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τα ρήματα παίρνω και περνώ, βάζοντάς τα στο σωστό χρόνο και στο κατάλληλο πρόσωπο:

    Τα τρένα  …………………… από το σταθμό χωρίς να κάνουν στάση.

    Κάθε μέρα …………………… τηλέφωνο τους γονείς της για να μάθει νέα τους.

Όσα …………………… , τόσα ξοδεύουν.

Μην …………………… το δρόμο χωρίς να ελέγξεις!                                     6.Να ξαναγράψετε τις οδηγίες χρησιμοποιώντας την υποτακτική και την προστακτική έγκλιση:

Φοράω κράνος, όταν κάνω ποδήλατο.                 

Υποτακτική: ........……………………………………………………………………

Προστακτική:……...…………………………………………………………………

Διασχίζουμε το δρόμο, όταν το φανάρι είναι πράσινο.        

Υποτακτική: ........……………………………………………………………………

Προστακτική:……...…………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια: