Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 - 1 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 7,11 απ΄το επαναληπτικό φυλλάδιο.
Τη Δευτέρα θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας. Θα διαβάσουμε πολύ καλά τις επαναληπτικές εργασίες που κάναμε και τις ορθογραφίες της ενότητας.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 26 -27 και την εργασία 1 στη σελίδα 28 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις:
   2 μ. 7δεκ.      9εκ.                              35μ.          1δεκ. 8 εκ.
+ 5μ.  8 δεκ     7εκ.                          -    14μ.         7δεκ.  9εκ.  3κιλά       543 γραμμ.                  5κιλά           35 γραμμ.
+2κιλα       519 γραμμ.               -  2κιλά        693 γραμμ.


   4μ.                       7εκ.                      5μ.                      5εκ.
- 1μ.          3δεκ.     9εκ.                   + 6μ.         9δεκ.    9εκ.

ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 65
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 65 (πληροφορίες για το λύκο και από τι κινδυνεύει)
Την εργασία 4 στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών
ΘΡΞΣΚΕΥΤΙΚΑ: Το ίδιο μάθημα

Δεν υπάρχουν σχόλια: