Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 1 - 2 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 4,5,6  στη σελίδα 76 στο Τετράδιο εργασιών  και επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Κλίνουμε το ρήμα βιάζομαι στο αόριστο (οριστική -  υποτακτική- προστακτική)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,2 στην επανάληψη.
Κάνω κάθετα τις πράξεις:
2,6 - 1.9=                         2μ. 3δεκ. 1εκ . - 1μ. 1 δεκ. 2 εκ.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 81-82-83 και τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 33 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 81 -82, μόνο τους όρους της συνθήκης στη σελίδα 83 και την εργασία 2 στη σελίδα 33 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ:Διαβάσαμε τα κείμενα που γράψαμε για τα φυτά του Τριποτάμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: