Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 11 - 2 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 5,6 το μάθημα και την εργασία 1 στις σελίδες 61-62-62 και τις εργασίες 2,3,4 στις σελίδες 7, 8 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 62
Κλίνω τις φράσεις στον παρακείμενο:
α) Γράφω και διαβάζω γρήγορα.
β) Πίνω νερό και δροσίζομαι.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 2,3,4,5,6 στις  σελίδες 6,8 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 74 -75.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις κάθετα:
2.938 : 5 =               17.932 : 9 =
Χαράζουμε δυο ευθείες παράλληλες σε κάθε ευθεία που έχουμε χαράξει στο τετράδιο.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 81.
ΕΧΟΥΜΕ: Δημιουργούμε με ζωγραφιές, με κείμενα ή με εικόνες  ένα δασικό οικοσύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: