Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ - ΕΜΒΑΔΟΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΚΕΦ. 33)
ΟΝΟΜΑ: .................................................................... ΗΜΕΡ. ............................
ΑΣΚΗΣΗ
1. Να βρεις την περίμετρο και το εμβαδό των σχημάτων:


ΣΧΗΜΑ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΕΜΒΑΔΟ
1


2


3


4


5


6


7


8


9


Δεν υπάρχουν σχόλια: