Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 - 2 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 2(η μισή προφορικά),3  στις σελίδες 63-64
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία την 3 παράγραφο στη σελίδα 62 (Τέλος.... κομφετί)
Την εργασία 2 (Αντιγράφουμε το κείμενο όπως το έχουμε κάνει στο βιβλίο)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 10 -11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Στο τετράδιό μας φέρνουμε μια ευθεία. Σε αυτή την ευθεία φέρνουμε 3 παράλληλες.
Η 1η απέχει από την ευθεία 1 εκατ., η 2η απέχει από την πρώτη παράλληλη 2 εκατοστά και η 3η απέχει από την 2η παράλληλη 3 εκατοστά.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 60 -61
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με μια φράση και από "Το ένα αγόρι στον ναό" το σήμερα και στο μέλλον στη σελίδα 61
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 82 -83 και την εργασία 20 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:Το"Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 83 και τις αιτίες που κινδυνεύουν τα δάση στη σελίδα 82.

Δεν υπάρχουν σχόλια: