Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 - 2 -2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 4 στις σελίδες 64-65 και την μισή 1 στις σελίδες 9 - 10  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τη γραμματική στη σελίδα 65
Την υπόλοιπη 1 στη σελίδα  10  στο Τετράδιο εργασιών.
Συνεχίζω την παράγραφο:
Το δάσος ήταν υπέροχο. Φτάνοντας αντίκρισα τα ψηλά πεύκα. ......
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 76, τις εργασίες στις σελίδες 12 -13 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 77
Κάνω κάθετα τις πράξεις:
3.548 : 7 =                          485 Χ 7 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 91 - 92 -93 -94 και τις εργασίες στη σελίδα 36 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 91-92-93
Τη Δευτέρα θα γράψουμε επαναληπτικό στις ενότητες: Πελοποννησιακός Πόλεμος  και Θήβα.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για το νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: