Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ

Τα κύρια σημεία του μαθήματος εδώ
ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ

Το 371 π.Χ. γίνεται στη Σπάρτη συνέδριο στο οποίο παίρνουν μέρος  πολλές ελληνικές πόλεις με θέμα την Ανταλκίδεια ειρήνη και τη διάλυση των συμμαχιών των ελληνικών πόλεων.
Ο Θηβαίος στρατηγός  Επαμεινώνδας  ζητάει να υπογράψει για όλες τις βοιωτικές πόλεις.
Οι Σπαρτιάτες αρνούνται και με αρχηγό τον Κλεόμβροτο εκστρατεύουν στη Βοιωτία εναντίον των Θηβαίων.
Η μάχη γίνεται στα Λεύκτρα. Ο Επαμεινώνδας χρησιμοποιώντας την τακτική της λοξής   φάλαγγας, αλλάζει τον τρόπο πολέμου,  και νικάει τους Σπαρτιάτες.
Η Θήβα με στρατηγούς τον Επαμεινώνδα και τον Πελοπίδα απλώνει την κυριαρχία της από τη Μακεδονία ως και τη Μεσσηνία.
Πολλές πόλεις ανησυχούν με τη δύναμη της Θήβας.
Γρήγορα η βοιωτική συμμαχία χάνει τη δύναμη της , όταν σκοτώνεται ο Πελοπίδας στη Θεσσαλία (Κυνός Κεφαλές 364 π.Χ.) και ο Επαμεινώνδας στη μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.)
Καμιά πόλη πλέον δεν έχει δύναμη στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: