Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 16 - 2 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 66 - 67  - 68 - 69 και την εργασία 3α στη σελίδα 12 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το κείμενο στις σελίδες 66 -67
Ορθογραφία τις εργασίες 5 - 6 στη σελίδα 69
Την εργασία 1 στη σελίδα 11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 95 -96- 97 και την εργασία 2 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες  95 -96- 97 και τις  εργασίες 1,3  στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για το νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: