Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 18 - 2 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 11 -12 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε παραδείγματα με ευθύ και πλάγιο λόγο. Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 70 -71
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 70 -71. Τις εργασίες στο φυλλάδιο με τον ευθύ και πλάγιο λόγο, όπως τις κάναμε προφορικά στο σχολείο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την εργασία 5  στο Τετράδιο εργασιών.
Βρήκαμε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στα τετράπλευρα.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα τετράπλευρα. (ορθογώνιο, πλάγιο παραλληλόγραμμο, τετράγωνο, ρόμβο)
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 86 -87
ΕΧΟΥΜΕ: Τις πληροφορίες για τα ζώα στη σελίδα 86 (πού ζούνε; Τι τρώνε; Από τι κινδυνεύουν;)

Δεν υπάρχουν σχόλια: